Projek Krokuz vznikl ve spolupráci Sdružení azylových domů v České republice (S.A.D.) a GlaxoSmithKline (GSK).

 

Jedná se o sérii vzdělávacích seminářů, které jsou určeny dívkám, ženám a matkám žijícím v azylových domech. Název Krokuz vzniknul jako zkratka Krok ku zdraví. Ústředním tématem je totiž zdravotní gramotnost.

 

Projekt byl spuštěn v únoru 2013 a je plánován do roku 2015, kdy by se měly postupně zúčastnit ženy ze všech azylových domů, kteří jsou členy Sdružení azylových domů v ČR. V roce 2015 počítáme s rozšířením programu i pro muže žijící v azylových domech.

 

Projekt má za cíl v první fázi pomoci ženám, které bývají často opomíjenou skupinou a nemají se koho zeptat, aby se dokázaly lépe orientovat v českém zdravotnickém systému a rozhodovat se o svém zdraví a zdraví svých dětí na základě validních informací.

 

Ve třech výukových blocích se účastnice seznámí s tím, jak pečovat o děti, které trpí respiračními onemocněními nebo alergiemi, jak předcházet infekcím, onkologickým a pohlavním nemocem, jak správně pečovat o tělo a chrup, získají informace o tom, na jaké preventivní prohlídky mají nárok, co a v jakém rozsahu hradí zdravotní pojišťovny apod. Nezapomnělo se ani na domácí násilí: jak je rozpoznat a jak na ně reagovat.

 

Přednášející jsou z různých skupin. Zapojili se studenti medicíny i lékaři, profesionální lektoři i pacientky, které samy prodělaly rakovinu prsu (z pacientské organizace Mamma help), dobrovolníci a koordinátoři z AIDS center či pacienti HIV pozitivní (Česká společnost proti AIDS).

 

Semináře probíhají formou víkendových pobytů žen a matek, které si mohou s sebou vzít své děti. Děti starší 12 let se mohou dle svého vlastního rozhodnutí přednášek zúčastnit. Pro děti mladší je připraven zábavný doprovodný program s animátory.

 

Většina pobytů probíhá v přírodě, mimo okresní či krajská města a dává tak prostor ženám i dětem relaxovat daleko od starostí jejich každodenního života.

 

Projekt řídí a koordinuje S.A.D. Do tvorby programu a do koordinace projektu se zapojili i dobrovolníci ze společnost GSK.

 

Abychom zajistili předání zkušeností a informací dalším ženám, které se nebudou moci zúčastnit, je z každého azylového domu přítomna alespoň jedna sociální pracovnice (pracovník). Pro ně se také připravují speciální didaktické materiály, které jim pomohou při následném rozšiřování znalostí jejich dalších klientů z řad žen a matek azylových domů.